Vredesweek 2018: ‘Iedereen Thuis’

Onder het motto ‘Iedereen Thuis’ zetten Pax Christi Vlaanderen en meer dan 30 campagnepartners tijdens de 29ste Vlaamse Vredesweek in op ‘thuis’ als belangrijke factor voor een vreedzame samenleving.
Waar je ook woont, vandaan komt of terechtkomt: iedereen wil een plek waar hij of zij zich thuis kan voelen. Waar hij zich veilig en geborgen voelt, waar hij zich kan ontplooien, zijn zin kan doen. Het ontbreken van zo’n plek leidt tot onrust en frustratie, soms zelfs tot agressie.

Met z’n allen kunnen we heel wat doen om dat thuisgevoel en – in het verlengde daarvan – de lokale samenleving te versterken. Ook de politiek heeft een rol te spelen in een hecht en stevig sociaal weefsel. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet roepen Pax Christi Vlaanderen en de Vredesweekpartners lokale besturen op om werk te maken van veilige, inclusieve, duurzame steden en gemeenten met weerbare en veerkrachtige gemeenschappen. Zij schuiven vier aanbevelingen naar voor:

  • versterk de samenhang door mensen van uiteenlopende bevolkingsgroepen samen te brengen;
  • investeer in bemiddelaars op wijkniveau;
  • investeer in vredeseducatie;
  • neem vredesinitiatieven, steun bestaande initiatieven en zet lokale vredesfiguren in de kijker.

Hoe meer mensen ergens kunnen ‘thuiskomen’, des te kleiner de kans dat zij zich uitgesloten voelen en zich gaan afzetten tegen de gemeenschap. Inzetten op het gevoel ergens bij te horen is daarom een belangrijk actiepunt om lokale vrede te bevorderen.

De Vredesweek loopt van 21 september tot 2 oktober 2018. |

Meer weten? Meedoen?
Kijk op www.vredesweek.be.