Distributie pc 202, 311 en 312

Wie lid is van de LBC-NVK, krijgt jaarlijks 135 euro terug van de betaalde bijdragen. Zo kost het vakbondslidmaatschap je eigenlijk maar enkele eurocenten per dag! Voor die prijs hoef je het dus niet te laten! Mogelijk wordt het bedrag nog opgetrokken. Als minister Maggie De Block het ministerieel besluit over een toegelaten verhoging nog op tijd heeft getekend, wordt de premie 145 euro waard.

Voor wie een verminderde bijdrage betaalt of wie met SWT is en de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt de vakbondspremie 67,5 euro (of 72,5 euro als minister De Block nog op tijd het betreffende ministerieel besluit tekende).

Eind mei of begin juni krijg je van je werkgever een attest bij je loonfiche van de maand mei. Bezorg de beide luiken van dit attest, degelijk ingevuld, en voorzien van je bankrekeningnummer en van je handtekening aan het LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. De premie wordt betaald van 15 juni tot 30 september.


Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging en revalidatie

De vakbondspremie voor werknemers uit de privé-ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, thuisverpleging en revalidatiecentra (paritair comité 330) bedraagt 90 euro voor leden die een volledige vakbondsbijdrage betalen en 45 euro voor wie de verminderde bijdrage betaalt. De premie wordt overgeschreven tussen 2 juli en 31 oktober 2018.

Om er recht op te hebben moet je lid zijn van een erkende vakbond sinds 1 oktober 2017 en in orde zijn met de betaling van de ledenbijdrage. Je moet in 2017 minstens één dag effectief gewerkt hebben in de sector; dit geldt ook voor zieken, mensen met loopbaanonderbreking, werkloosheid, SWT enzovoort.

Het tewerkstellingsattest moet worden ondertekend en teruggestuurd naar het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat

Auteur: