Vlaamse non-profit heeft stevig sociaal akkoord

Volgehouden vakbondswerk maakt een groot verschil

Net gemist voor de zomer? De LBC-NVK ondertekende toen met de regering en de werkgevers een nieuw sociaal akkoord voor de 220.000 werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, het jongerenwelzijn, het welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen, het sociocultureel werk, de kinderopvang, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de revalidatie, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen.

In het sociaal akkoord zijn klare afspraken gemaakt over de koopkracht, de kwaliteit van de werkomstandigheden, extra jobs en de groei van het aanbod in zorg en welzijn.
Een nieuw sociaal akkoord in de non-profit, met de regering en de werkgevers, valt niet als een besteld postpakketje in je brievenbus. Zoiets is het resultaat van volgehouden en noest vakbondswerk. In 2016 zette de LBC-NVK Non-Profit de bekommernissen van de werkvloer om in een plan van aanpak. Niet louter op papier. Van bij de start was de afspraak dat we zouden doorgaan tot we resultaat zouden boeken. Ruim anderhalf jaar lang werd er onderhandeld, wanneer nodig ondersteund door acties met duizenden werknemers uit de non-profit. En uiteindelijk werden de vruchten hiervan geplukt.

Voor de meer dan 170.000 werknemers van de federale non-profit (ondermeer ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed) ondertekenden we enkele maanden eerder een nieuw sociaal akkoord.

Woord gehouden

Zo hielden we woord voor elke werknemer, in elke functie, in elke deelsector uit de non-profit, om het even of die onder de federale of de Vlaamse overheid valt.
Sommige mensen vinden een vakbond soms niet zo fijn of noodzakelijk. Maar wie vindt bijvoorbeeld een volledige 13de maand, extra premies voor onregelmatige werktijden, vakantie, betere uurroosters, betere arbeidscontracten, aanvullend pensioen, meer collega’s op de werkvloer niet fijn of positief? Wij zijn alleszins bijzonder trots op de resultaten en op iedereen die dit mee mogelijk heeft gemaakt.

Locomotief stevig op de sporen

Zitten we nu in de ideale wereld? Eerst en vooral zullen we de correcte uitvoering van alle gemaakte afspraken nauwgezet opvolgen. Niet alle problemen uit de non-profit zijn van de baan. De bezorgdheid over de werkdruk blijft groot in sommige sectoren. Ook in de komende maanden en jaren zal een sterke vakbond het verschil maken voor zorg, welzijn en cultuur. En dat is in het belang van ieder van ons. |

Meer details over de sociale akkoorden uit de non-profit lees je hier:

www.wittewoede.be/nieuws/eindelijk-een-nieuw-sociaal-akkoord-voor-de-vlaamse-non-profit

www.wittewoede.be/nieuws/yes-een-nieuw-sociaal-akkoord-federale-non-profit

Auteur: Mark Selleslach