Zomerakkoord regering zorgt voor hete zomer

Vernieuwen en verbeteren!

Een hete zomer is het geworden! Voor sommigen een heerlijkheid, voor anderen een moeilijk te dragen klimaat, met dank aan een Zomerakkoord van de regering-Michel.

Over de pensioenen werd wijselijk niet beslist. Maar voor andere besparingen werden werkzoekenden helaas niet gespaard. Een versnelde verlaging van de werkloosheidsuitkeringen moet mensen zonder werk ‘sneller aan een job helpen’, in tegenspraak met wetenschappelijke studies die aangeven dat deze uitkeringen verminderen mensen niet beter aan een job helpt. Pure verarming dus. Bedankt regering-Michel!

Geen SWT voor bedrijven in herstructurering en in moeilijkheden meer beneden de 59 jaar. Alleen toegang tot het algemene SWT-stelsel na 41 jaar loopbaan. Bedrijven mogen mensen aan de deur zetten maar niet met een deftige sociale omkadering. Landingsbanen vanaf 2019 nog alleen vanaf 60 jaar. Dat mensen voor wie het niet langer houdbaar is hierdoor opnieuw in de ziekteverzekering terecht komen, is blijkbaar geen probleem. 300.000 mensen in de ziekteverzekering is kennelijk niet genoeg.
Nadat jongeren ‘te duur’ waren en hun brutolonen met 6% per leeftijdsjaar beneden de 21 werden verminderd, zijn ook de ouderen ‘te duur’. De ervaringsbarema’s moeten eraan geloven. De zoveelste valse discussie over ‘vermeende’ te hoge lonen. Een duidelijke eis van de werkgevers. Wie via collectief overleg opgebouwde salarisschalen wil afbouwen en dus het sociale overleg ondergraaft, doet een échte aanval op werknemers.

Iets gehoord over eerlijke fiscaliteit? Over de strijd tegen fiscale fraude? Over armoedebestrijding? Over werkgevers tot iets verplichten in ruil voor lagere sociale bijdragen? Sorry, verkeerd adres.

Wij pleiten voor een héél ander beleid, zoals uit dit nummer van Ons Recht blijkt. Rond de pensioenen blijven we actievoeren want deze regering wil gepensioneerden liever verarmen dan hen vooruit te helpen. De vakbond eist een ernstig en globaal pensioenoverleg. En betere pensioenen, in plaats van een afbouw.

In mei 2019 houdt de LBC-NVK haar vierjaarlijks Congres: méér solidariteit, méér democratie, méér impact en een versterkte dienstverlening. Rond die vier thema’s willen we onze vakbond vernieuwen. We passen ons aan in een samenleving die evolueert en antwoorden vraagt op uitdagingen.
Het wordt dus in vele opzichten een boeiend, vernieuwend en uitdagend werkjaar waarin we alle positieve energie kwijt kunnen. Samen met onze 10.000 militanten die dag na dag de vakbond ‘maken’.

Méér en beter, daar knokken we voor!

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen secretaris LBC-NVK