Tegenlicht Meet-Up Antwerpen Zuidrand

De WIJ-Samenleving

The Coalition of the Willing is een werkgroep in de Antwerpse Zuidrand waarin ACV’ers, het Masereelfonds en verwante geesten samenwerken om boeiende gespreksavonden te organiseren en het maatschappelijke debat aan te zwengelen.

Eind mei is het weer zover, met een avond over de Wij-samenleving. De deelnemers bekijken samen de Tegenlicht-documentaire ‘De Wij-samenleving’ en gaan daarna onderling de discussie aan.
De documentaire focust op Rotterdam, het epicentrum voor de opkomst van het populisme in Nederland. Rotterdam is de meest diverse stad bij onze noorderburen, met 180 nationaliteiten en de helft van de inwoners die afkomstig is uit niet-westerse landen. Je hebt er partijen zoals het populistische Leefbaar Rotterdam en het door de islam geïnspireerde NIDA. Hoe wordt er aan politiek gedaan in een stad waar het politieke midden almaar meer lijkt af te brokkelen?
De situatie doet natuurlijk ook denken aan ontwikkelingen bij ons. Ook in de Belgische politiek zijn er voorbeelden van populisme die tegenreacties uitlokken.
Kom mee kijken en discussiëren! Inschrijven kan via coalition.zuidrand@gmail.com. Inschrijven mag maar moet niet.

Woensdag 30 mei, aanvang om 20.00u
Ons Huis, Drie Eikenstraat 65, 2650 Edegem
Gratis entree.

Je vindt de werkgroep ook op facebook onder de naam The Coalition of the Willing.

Workshops

Bondsgebouw LBC-NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen
Burn-out: stap voor stap naar een beter evenwicht

Vormt stress voor jou een obstakel bij je dagelijkse werk en activiteiten? Wil je zelf je stress beter leren hanteren? Heb je nood aan begeleiding bij het herstellen van een burn-out?
Het loopbaancentrum van de LBC-NVK werkt rond dit thema. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. Op de voorafgaande infovergadering over burn-out zijn meer deelnemers mogelijk.
Deze workshop is gepland op donderdag 3 mei (infosessie van 14.00u tot 16.00u), maandag 14 mei, donderdag 24 mei, donderdag 31 mei en donderdag 7 juni (telkens van 13.30u tot 16.30u).
Gratis voor ACV-leden.
Inschrijven via www.jeloopbaan.be
of www.loopbaanontwikkeling.be

Infomomenten

Er zijn infomomenten van het Centrum voor Loopbaanontwikkeling (CLO) in Antwerpen (vrijdagen 1 juni en 27 juli), Brugge (dinsdag 29 mei), Brussel (vrijdag 1 juni), Gent (maandag 10 september), Herentals (woensdag 30 mei), Kortrijk (woensdag 12 september) en Turnhout (woensdag 5 september).

Meer info op

www.loopbaanontwikkeling.be