Werknemers betogen op 16 mei voor betere pensioenen

Betoging in Brussel is onderdeel van ruimer pakket aan acties

Het ACV organiseert op woensdag 16 mei 2018 een nieuwe pensioenactie in Brussel. Samen met de collega’s van het ABVV en de ACLVB. Wettelijk pensioen op 67 is helemààl niet nodig en zeker niet wenselijk. De wettelijke pensioenen van velen blijven te schamel. En de plannen voor een ‘pensioen met punten’ zijn uitermate verdacht en zeker niet bedoeld om ons pensioenstelsel beter en menswaardiger te maken, integendeel. Een andere, betere aanpak van onze pensioenen is dan ook dringend nodig!

Welingelichte werknemers en werkzoekenden weten maar al te goed dat de liberale regering-Michel eigenzinnig besliste om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken van 65 naar 67. Ook al zwegen de regeringspartijen daar zedig over in hun verkiezingsprogramma’s. Zo neem je de kiezers natuurlijk in de maling.
De regels voor SWT (brugpensioen) en vervroegd pensioen zijn verstrengd. En ook op het vlak van tijdskrediet zijn de mogelijkheden minder ruim dan voordien.

Anders en beter

De LBC-NVK wil dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wordt hersteld. De gelijkgestelde periodes voor de berekening van het pensioen moeten worden gerespecteerd en niet afgebouwd. Een pensioen met punten wijzen we af omdat dit de werknemers alleen maar met meer onzekerheid en ongerustheid opzadelt. We zijn van mening dat het minimale pensioen netto 1.500 euro per maand moet bedragen. En voor de laagste pensioenen is een inhaalbeweging noodzakelijk: te veel van onze gepensioneerden leven nog onder de armoedegrens. Geef mannen en vrouwen gelijke pensioenrechten. Versterk de sociale zekerheid om onze pensioenen te financieren, wat inhoudt dat ook de grote fortuinen moeten bijdragen. En laat ouderen met rust gaan zodat jongeren meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
De pensioenbetoging van 16 mei is maar één van de acties om te strijden voor een betere pensioenpolitiek. In het voorjaar werden alleen al door het ACV meer dan 1 miljoen ‘pensioenkranten’ verspreid om de werknemers te informeren en sensibiliseren. Een actie die enorm veel succes oogstte.

Win Your Pension

En er is meer. De LBC-NVK, haar Franstalige zustercentrale CNE en de ACV-verbonden in Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven lanceerden op donderdag 19 april een uniek ‘kraslot’ onder de noemer ‘Win Your Pension’. Een actie om in de verf te zetten dat het pensioen met punten een ware loterij zou maken van onze pensioenen. Deze krasloten zullen in heel wat bedrijven en organisaties worden uitgedeeld.

Op 29 maart voerden de drie vakbonden op de Brusselse Kunstberg actie om de pensioenkloof voor vrouwen aan te klagen. Vrouwen krijgen een veel lager pensioen dan mannen. Gemiddeld krijgen vrouwen 882 euro. Maar liefst de helft van alle vrouwen moet na hun pensionering rondkomen met minder dan 1.000 euro. Alles samen bedraagt de pensioenkloof 26 procent. Dat is een stuk meer dan de loonkloof.

Auteur: Denis Bouwen | Foto: Frederik Vermeulen