Een toekomst zonder discriminatie!

De LBC-NVK bepleit een multiculturele samenleving en verzet zich tegen elke vorm van discriminatie. Op 8 maart was er de Wereldvrouwendag waarbij de nog altijd bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan de kaak werd gesteld. Wereldwijd manifesteert zich dit op heel uiteenlopende manieren. En ook al pretendeert ons land een plaats op de lijst van meest beschaafde samenlevingen te bezetten, nog altijd is ook hier een algemene gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen geen feit. De dreigende pensioenhervorming zal dit nog duidelijker maken.
Nog erger is het gesteld met de discriminatie op de arbeidsmarkt waarbij mensen met buitenlandse roots het aartsmoeilijk hebben om hun plaats te vinden. Nochtans maakt de vergrijzing van de bevolking nu al duidelijk dat het wel eens erg cruciaal zou kunnen worden dat de volledige arbeidscapaciteit in ons land wordt benut, ongeacht iemands nationaliteit, kleur of oorsprong. Waarom zouden wij de angst aanwakkeren en meegaan in een populistisch discours? Waarom zouden we ons stoer op de borst kloppen over het kunnen of durven terugsturen van vluchtelingen? Veel juister, waardiger en zinvoller is het om met zijn allen te ijveren voor de uitroeiing van discriminatie op de arbeidsmarkt.
Met overtuiging hebben we dan ook mee opgeroepen om op 24 maart in Brussel deel te nemen aan de Nationale Manifestatie tegen racisme en discriminatie én voor sociale rechten. Of het nu gaat om inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen, discriminatie van mensen van vreemde origine of van vluchtelingen, andersvaliden of kansarmen, het recht om eerlijk te kunnen participeren aan de samenleving is een essentieel menselijk recht. Dit doet geen afbreuk aan sommige maatschappelijke problemen. Maar vanuit de vakbeweging willen we bewust en fundamenteel door een andere bril kijken, zelfs als het moeilijk praten wordt tegen populisten die gretig surfen op egoïsme en kortzichtigheid.
De LBC-NVK pleit dus ondubbelzinnig voor een multiculturele samenleving, tegen elke vorm van discriminatie en voor een menswaardige deelname aan de arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris