Snapshots – Comfortabele ‘hangmat’ voor werklozen bestaat niet

De Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), is vastbesloten: wie langdurig werkloos is en niet genoeg inspanningen doet om een baan te vinden, die moet eruit, punt. Volgens Muyters en gelijkgezinden zouden langdurig werklozen zich al te makkelijk kunnen nestelen in de ‘hangmat’ die ons werkloosheidsstelsel in hun ogen is. Alleen door mensen uit die comfortabele hangmat te duwen, zullen we hen aan het werk krijgen, redeneren ze.
“Er is maar één probleem”, schreef onderzoeker Matthias Somers van de sociale denktank Minerva in De Morgen: “Die comfortabele hangmat bestaat niet. Ze is een mythe. De uitkering van een alleenstaande werkloze valt nu al terug naar 917 euro per maand, 30 euro meer dan een leefloon, maar wel liefst 200 euro onder de armoedegrens. Dat is de realiteit: wie de pech heeft geen werk te vinden, ook niet na lang zoeken, dwingen we nu al te leven in armoede. Zó comfortabel is de hangmat: een constante strijd simpelweg om het hoofd boven water te houden.”
“Hoeveel van zij die betogen voor het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd zouden zelf dag na dag, week na week, maand na maand kunnen rondkomen met een inkomen dat zo ver onder de armoedegrens ligt? Hoeveel lager moeten de uitkeringen volgens hen liggen, hoeveel dieper moeten mensen in armoede geduwd worden opdat het voor hen genoeg zou zijn, en onze sociale zekerheid geen comfortabele hangmat meer?”
Somers twijfelt aan de goede bedoelingen van ‘een hoop beleidsmakers die, terend op ressentiment, ongeacht de vraag steeds met hetzelfde antwoord komen: wie niet werkt, profiteert, en moet met harde hand worden aangepakt’.
“Pech in het leven aanvaarden we niet meer: pech is niet meer of minder dan een schuldbekentenis, en schuldigen verdienen geen ondersteuning, maar straf. En zelfs een leven in armoede is blijkbaar nog geen straf genoeg.”