“Mensen worden eerst kwaad en dan gaan ze in actie”

Heel vaak werkt de vakbond aan voorstellen en oplossingen

Iedereen kent de vakbond van acties. Voor een pensioenhervorming in het belang van gewone mensen, voor fatsoenlijke lonen voor jongeren, voor rechtvaardige belastingen. Ons Recht had het erover met Bart Deceukelier. Hij organiseert voor het ACV alle nationale acties.

Ons Recht: Bart, jij hebt al een hele geschiedenis als actievoerder?

Bart: “Zeg maar gerust dat het actievoeren mij met de paplepel is meegegeven. Na mijn babyfoto’s zijn mijn eerste foto’s in de kinderwagen beelden op betogingen tegen kernwapens.”

Ons Recht: Waarom vind je actievoeren belangrijk?

Bart: “In het leven kan je kiezen: ofwel laat je alles maar over jou komen en probeer je er het beste van te maken. Ofwel laat je jouw stem horen, niet alleen in het stemhokje, maar ook op straat en op overlegmomenten. Het gaat over het innemen van publieke ruimte, onze plaats innemen.”

Ons Recht: Volgens sommigen is actievoeren ‘uit de tijd’?

Bart: “Actievoeren betekent altijd dat het overleg op zijn limieten is gebotst. Eerst gaan we altijd in overleg. Maar als dat niet tot een goede oplossing leidt, dan is actie voeren de enige manier om het evenwicht aan tafel te herstellen. Na elke actie komt er ook opnieuw overleg.”
Golfbeweging

Ons Recht: Heb je de acties veel zien veranderen?

Bart: “Dikwijls krijgen we de vraag of er nu meer of minder acties zijn dan vroeger. Maar dat is altijd een golfbeweging geweest. In periodes van grote collectieve afdankingen zijn er vaak veel en langdurige acties. Na de regeringsvorming en het onrechtvaardige regeerakkoord van Charles Michel gingen de vakbonden en het middenveld met Hart boven Hard in het verzet. Het werd een hete herfst in 2014 met algemene stakingen, manifestaties en symbolische acties. De voorbije maanden zijn er vooral kleinere acties geweest. Soms zijn die, onder druk van de mensen, uitgegroeid tot grotere acties zoals de pensioenbetoging op 19 december in Brussel.”

Ons Recht: ‘De vakbond is altijd tégen iets’, beweren criticasters?

Bart:
“Over dat punt debatteren we constant in de vakbond. Maar eigenlijk is dat een kwestie van perceptie. De werkelijkheid is dat mensen eerst kwaad worden en pas daarna in actie gaan. Tegen onrecht. Maar deze acties zijn per definitie ook altijd voor iets, voor rechtvaardigheid. Mensen gaan in actie tegen afdankingen. Positief geformuleerd gaan ze in actie voor jobs.”
“Als vakbond zijn we 95% van de tijd bezig met het formuleren van voorstellen, oplossingen uitwerken. Maar tegelijk moeten we de kwaadheid van de mensen ook durven blijven benoemen en erkennen.”

Ons Recht: Is het een zware opgave om acties te organiseren?

Bart: “Acties zijn helemaal niet zwaar of moeilijk. Het is net plezant om samen met gelijkgezinden op straat te komen voor de juiste eisen. Acties verbinden en verenigen onze afgevaardigden en leden. Het voorbereiden en mobiliseren voor acties is bijna belangrijker dan de actie zelf. In die fase vinden de discussies plaats en beslissen mensen of ze een actie al dan niet steunen. “

Ons Recht: Wanneer zijn er de volgende acties?

Bart: “Dat is net het boeiende. Acties laten zich erg weinig plannen. Als vakbond is het constant een evenwicht zoeken tussen overleg en actie. Zo verdedigen we de werknemers het best.”

Auteur: Denis Bouwen | eigen foto