Flexi-jobs in handel vormen aanslag op arbeidsvoorwaarden

Werknemersorganisaties weigeren ‘jobs in de solden’

Het gemeenschappelijk vakbondsfront (LBC-NVK, CNE, BBTK-SETCa en ACLVB) heeft op woensdag 17 januari actie gevoerd tegen de flexi-jobs. Dat gebeurde in Brussel aan het hoofdkantoor van Comeos, de werkgeversvereniging in de handel. “Wij zullen ons in alle bedrijven in de sector heftig verzetten tegen het werken met flexi-jobbers”, verklaarden de bonden unisono.

Eind 2017 waren er al diverse vakbondsacties tegen de plannen van de regering-Michel om onze arbeidsmarkt nog flexibeler te maken dan hij al is. “Wij willen niet meedoen aan het onverantwoordelijke spel van de bewindslieden”, stellen de werknemersorganisaties. “We weigeren om de jobs en arbeidsvoorwaarden in de handel in de uitverkoop te zetten.”
In haar Zomerakkoord van vorig jaar besloot de liberale regering om het gebruik van flexi-jobs in méér bedrijfstakken mogelijk te maken, ook in de handel. Flexi-jobbers zijn niet duur, gemakkelijk inzetbaar, heel flexibel. En je moet ze alleen maar inschakelen als het nodig is.

Gaten opvullen

De praktijk zal zijn dat werkgevers uit de handel voortaan naar believen arbeidskrachten van buitenaf kunnen inzetten. Zolang het maar gaat om werknemers die minstens 4/5 bij één of meer andere werkgevers bezig zijn. Een volwaardig contract afsluiten met zo’n flexi-jobber is niet nodig: het volstaat om een kaderovereenkomst te maken waarin afspraken staan over een – heel laag – flexiloon, een pseudojob en de manier waarop iemand kan worden opgetrommeld. De werkgever kan deze werknemer oproepen om gaten op te vullen, en dat is het dan.
Werknemers, die al heel flexibel zijn, zullen in de komende jaren dus nog méér moeten slikken. Financieel zullen ze er niet op vooruitgaan, als flexi-jobber zullen ze een soort oproepcontract hebben en hun werknemersstatuut zal ontoereikend zijn. Vaste werknemers zullen hun hoop op een volledige uurrooster zien vervliegen. Nóg meer onzekerheid voor iedereen!
Van de regering krijgen de werkgevers ook de mogelijkheid om het nacht- en zondagwerk gemakkelijk uit te breiden. Zonder inspraak van de werknemersorganisaties. Hallo?!

We praten wel over ménsen

Grote kortingen incasseren, dat is altijd plezant. Tenminste, als het gaat over producten. Niet als het gaat over de arbeidsvoorwaarden van werkende mensen. De vakbond kan dan ook geen hoera roepen over het flexi-jobgedoe. Zoiets leidt vooral tot meer onzekerheid voor werkende mensen. Dit is geen sociale vooruitgang maar achteruitgang.
Met hun actie in januari wilden de vakbonden aan de werkgevers diets maken dat ze niet accepteren dat de arbeidsvoorwaarden in de handel in de ‘solden’ worden gezet. Werknemers moeten de kans blijven hebben om voltijds te werken, met een contract van onbepaalde duur en met degelijke loonbarema’s.
Willen sommigen in de handel toch flexi-jobs invoeren? Dan weten ze nu meteen dat ze de werknemersorganisaties op hun pad zullen vinden. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.

Auteur: Denis Bouwen | eigen foto