PC 329 SOCIOCULTUREEL WERK

In de socioculturele sector (PC 329) krijgen de gesyndiceerde werknemers een vakbondspremie van 80 euro uitbetaald als ze de volledige vakbondsbijdrage betalen.
Wie de bijdrage voor deeltijdse werknemers betaalt, krijgt een premie van 40 euro.
Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 1 april 2017 bij de vakbond aangesloten zijn.
Je moet ook minstens één dag effectief gewerkt hebben tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 in een onderneming die ressorteert onder de socio-culturele sector.
Uiteraard moet je ook in orde zijn met de betaling van de vakbondsbijdrage op het ogenblik van de uitbetaling.
De tewerkstellingsattesten die recht geven op de premie, moeten ingevuld en ondertekend worden terugbezorgd aan uw plaatselijke LBC-NVK-secretariaat. De uitbetaalperiode start op 1 december 2017 en loopt tot 31 maart 2018.

UITZENDKRACHTEN

Uitzendkrachten die lid zijn van de LBC-NVK krijgen ook nog eens een vakbondspremie wanneer hun eindejaarspremie via onze diensten wordt uitgekeerd. De vakbondspremie bedraagt 104 euro.
Om aanspraak te kunnen maken op de eindejaarspremie moet je 65 dagen hebben gewerkt in de referteperiode, die loopt van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal naast het aantal dagen (65) ook het aantal uren, namelijk 494, tijdens de referteperiode in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het recht op de eindejaarspremie.
Treed je als uitzendkracht in vaste dienst bij de gebruiker waarbij je onmiddellijk daarvoor als uitzendkracht was tewerkgesteld? Dan heb je al recht op een eindejaarspremie als je in de referteperiode minstens 60 dagen hebt gewerkt Je lidgeld loont dus.
Verdeling van de attesten door het fonds begin december en de uitbetalingsperiode loopt van 11 december 2017 tot 13 februari 2018.