Vakbond neemt het ook op voor uitzendkrachten

Misbruiken bij DHL illustreren nood aan goede cao-afspraken

Een Pano-reportage over het veelvuldige misbruik van dagcontracten bij het pakjesbedrijf DHL zette in het voorjaar de boel flink op stelten. Terecht. Een journalist van de VRT was undercover gegaan om de situatie van uitzendkrachten bij het bedrijf aan de kaak te stellen. De uitzending deed de vakbonden beslissen om het lot van uitzendkrachten op de agenda te zetten bij alle Belgische vestigingen van DHL.

Maar de vakbonden kenden het probleem natuurlijk al langer. Vakbondsafgevaardigden bij DHL Aviation (Zaventem) hadden de problemen rond uitzendarbeid en dagcontracten al in 2014 én in 2015 aangekaart bij de arbeidsinspectie. Uitzendkrachten komen uiteraard bij de délégués klagen als ze lang moeten wachten op een vast contract. Maar ze doen dat doorgaans in grote discretie uit angst om anders geen werk meer te krijgen. En daar knelt het schoentje.

De arbeidsinspectie weet al lang dat de misbruiken rond dagcontracten schering en inslag zijn. Niet alleen bij DHL Aviation maar bij heel wat bedrijven die logistiek werk doen op Brussels Airport. Zo gebruikt Aviapartner uitzendkrachten voor bediendejobs, terwijl daar géén afspraken zijn over gemaakt. De vraag om hierover een cao te sluiten wordt onder de mat geveegd.

De arbeidsinspectie weet al lang dat de misbruiken rond dagcontracten schering en inslag zijn.

Na de beruchte Pano-reportage drong de stuurgroep van werknemersvertegenwoordigers van alle DHL-vestigingen – via de Europese kanalen – erop aan om uitzendkrachten een deftig contract te geven bij alle Belgische vestigingen. DHL geeft wel vaker dagcontracten en zet dikwijls uitzendkrachten in, op allerlei locaties. Iemand met een interimcontract buitenzetten kost namelijk niks.

Hoopgevende signalen

De jongste tijd zijn er wel hoopgevende signalen. Onder druk van het Duitse hoofdkwartier zag de directie van DHL Aviation zich gedwongen om het probleem grondig aan te pakken. Tientallen interimcontracten zijn al omgezet naar normale contracten. Voor heel wat werknemers een stap vooruit zodat ook zij hun toekomst beter kunnen vormgeven.

Maar het werk is lang niet af. De vakbond wil uitzendarbeid zoveel mogelijk vermijden en werk maken van degelijke jobs die snel tot een vast contract leiden. Als het niet anders kan, streeft de vakbond naar een beperking tot maximaal 65 RSZ-dagen en maximaal 5% interims in de werknemersgroep. We verlangen verder een degelijk opleidingsplan en transparante beoordelingen van uitzendkrachten die hun kans op vast werk vergroten. Al deze punten moeten wel in een cao worden gegoten om loze beloften en holle praatjes uit te sluiten.

DHL en andere werkgevers moeten beseffen dat interims geen wegwerpartikelen zijn maar menselijk kapitaal waarin je blijvend moet investeren. En dat geldt voor alle bedrijven op de luchthaven – en daarbuiten.

Tientallen interimcontracten zijn bij DHL Aviation al omgezet naar normale arbeidscontracten. Het bewijs dat genoeg aandacht in de media en inspanningen van de vakbond wel degelijk iets doen bougeren en resultaat opleveren voor werknemers.

Auteur: Paul Buekenhout / Foto: BelgaImage