Europese sociale top: iedereen moet méé!

In het Zweedse Göteborg is er op 17 november een Europese sociale top. Zeldzaam, want vele Europese toppen gaan over financiën, economie, buitenlands beleid of veiligheid. Met alle liberale recepten van de voorbije jaren en de sociale afbraak, ook in België, is er erg veel twijfel over de sérieux van deze politieke hoogmis.

N-VA, Vlaams Belang, Open VLD en MR stemden al tegen een gewaarborgd minimumloon voor Europa. En N-VA en Vlaams Belang stemden als enige Belgische partijen ook tegen het rapport dat pleit voor een socialer Europa. Het verbaast ons niet maar is wel schrijnend in een land waar ruim 576.000 mensen onder de sociale bijstand vallen en waar eind vorig jaar 370.400 mensen langdurig ziek waren, een historisch record.
Ondertussen klopt de regering-Michel zich op de borst over de ‘positieve effecten’ van haar beleid. Er gaapt een kilometers brede kloof tussen het ‘sociale discours’ van deze regeringspartijen en hun daden, zowel in ons land als in het Europees Parlement.
Desondanks willen we als vakbonden de top in Göteborg kleuren met onze recepten voor een sociaal Europa. Daarom voeren we met het Europees Vakverbond (EVV) op 8 november actie. ‘Sociale rechten eerst’ is de boodschap die de koerswijziging van Europa moet aanvuren. Hogere lonen om de groeiende ongelijkheid te verkleinen, collectieve onderhandelingen en sociale dumping stoppen zijn topprioriteiten.

Een Europese sociale pijler moet nog worden afgesproken met de nationale regeringen, het Europees Parlement en de Europese sociale partners.  De Europese Commissie heeft 20 thema’s op tafel gelegd.
Onze manifestatie op 8 november is dus belangrijk en moet politici extra onder druk zetten om de sociale top te laten slagen. Europa verdient dit, jij verdient dit en het is gewoon noodzakelijk om de groeiende ongelijkheid aan te pakken, in België en in heel Europa.
In de komende maanden zal de LBC-NVK intensief sensibiliseren rond  het Europees beleid. Europa zit veel dichter op je huid dan je beseft. Maar Europa biedt ook kansen op voorwaarde dat de juiste en vooral andere politieke keuzes worden gemaakt. Sociale rechten in plaats van sociale afbraak, collectief onderhandelde afspraken in plaats van steeds meer afbreken van regels. Een fair belastingsysteem waar iedereen zijn deel toe bijdraagt. Hogere lonen en uitkeringen die de armoedekloof dempen en niet uitdiepen.

Dat is onze koers, want je bouwt geen welvarend Europa op een sociaal kerkhof, en dit alle mooie regeringspraatjes ten spijt. 

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris