Er zijn persoonlijke spullen uit mijn locker gestolen. Kan ik mijn werkgever hierover aanspreken?

In sommige ondernemingen of organisaties moeten werknemers zich omkleden voor ze aan het werk kunnen gaan. Dat betekent dat ze hun persoonlijke spullen, bijvoorbeeld hun persoonlijke kleren of hun smartphone, moeten opbergen in een locker of kledingkast. Hoewel er zich meestal geen problemen voordoen, gebeurt het spijtig genoeg soms toch dat deze spullen worden gestolen of op één of andere manier beschadigd raken. In dat geval stelt zich de vraag wie aansprakelijk is voor de diefstal of de beschadiging.
De wet zegt dat de werkgever verplicht is om als een goed huisvader te zorgen voor de persoonlijke voorwerpen die door de werknemer in bewaring moeten worden gegeven. Verder is het zo dat de werkgever in geen geval die persoonlijke voorwerpen mag weigeren terug te geven.

Breed opvatten

Het begrip ‘persoonlijke voorwerpen’ moet ruim worden opgevat. Het gaat om alle mogelijke zaken die een werknemer om praktische redenen bij zijn werkgever in bewaring moet geven omdat hij ze tijdens de werkuren niet kan bijhouden. Het kan bijvoorbeeld gaan om geld, sleutels, kleding of een smartphone.
Als deze voorwerpen worden beschadigd of gestolen, dan is de werkgever hier in principe aansprakelijk voor. De werkgever kan alleen aan deze aansprakelijkheid ontsnappen wanneer er sprake is van overmacht en/of wanneer hij kan aantonen dat hij alle nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen. In dat geval heeft de werkgever immers als een goed huisvader gezorgd voor de persoonlijke bezittingen van de werknemer.
Voor het bewaren van kleding en kleine voorwerpen wordt meestal aangenomen dat het volstaat om afgesloten lockers of kledingkastjes te voorzien. Het is niet noodzakelijk dat de werkgever ook bewaking organiseert. Of ook het lokaal waarin de lockers staan, afgesloten moet kunnen worden, is voor betwisting vatbaar. Als het lokaal ook dient als kleedkamer, dan legt de wet sowieso op dat deze lokalen op slot moeten kunnen worden gedaan.

Auteur: Bram Van Goethem