Nationale cao is overwinning voor werknemers in Duitse fastfood

De Duitse vakbond NGG heeft, na een zware en lange strijd, een nationale cao kunnen ondertekenen die een overwinning is voor de vele werknemers uit de fastfoodsector. In de maanden voordien werd er gestaakt en waren er acties in de sector, zowel nationaal als lokaal. De werkgevers weigerden lang om een leefbaar loon te betalen. Uiteindelijk moesten ze toch inbinden door de druk van de werknemers en hun organisaties. In de komende 29 maanden zullen de lonen met 7,3 tot 8,7 procent worden verhoogd. Sinds 1 augustus 2017 is er een nieuw afgesproken loon voor starters: minstens 9 euro per uur. De bereikte resultaten liggen gevoelig hoger dan wat de werkgevers eerder wilden bieden. NGG is zijn vele duizenden medestanders dankbaar voor de steun aan alle acties. Heel wat mensen namen deel aan een campagne waarbij protestboodschappen werden verstuurd naar fastfoodketens en de werkgeversvereniging.
Meer over de vakbond NGG op www.ngg.net