LBC-NVK koestert 125 jaar syndicale geschiedenis

Waarden in het hart dragen en nadenken over de toekomst

Niet minder dan 125 jaar geleden werd de basis gelegd voor wat nu de LBC-NVK is. Als jouw vakbond al zo’n lange geschiedenis heeft, wil dat zeggen dat onze inhoud en onze boodschappen toch veel gewicht in de schaal legden en leggen.

In 1890 werd in Brussel het ‘Algemeen Syndicaat van Reizigers, Klerken en Patroons’ opgericht. Op 14 december 1891 werd een Antwerpse afdeling opgericht. Die afdeling ontpopte zich gaandeweg tot een echte vakbond en nam afstand van ‘de patroons’, de oorspronkelijke oprichters. Daar ligt dus het begin van de vakbeweging voor bedienden en kaderleden.

De hele geschiedenis vind je in het boek ‘Concordia, de geschiedenis van het bediendensyndicalisme van 1890 tot 1960’ en in ‘Bedienden in Beweging’ (vooral over de periode na 1960). Onze geschiedenis staat voor grondwaarden en beginselen die ons als vakbond definiëren en ook een kompas zijn voor de toekomst. Momenteel zitten we weer op een scharniermoment, en de richting die we zullen kiezen wordt bepalend voor de komende 125 jaar.

Het Antwerpse ‘Bedienden Syndicaat van Handel en Nijverheid’, dat zich in 1895 had afgescheurd van de organisatie in Brussel, had onder meer deze doelstelling: ‘het behartigen van het zedelijk en stoffelijk welzijn van de leden, en dit met ontzegging van elke politieke bemoeiing’. Dit zit nog altijd stevig verankerd in de visie van de LBC-NVK anno 2017. Dit is ons DNA, dat ook is gelinkt aan het begrip solidariteit en aan een democratische besluitvorming.

Grote uitdagingen

De vakbond wordt uitgedaagd als nooit tevoren. Sociologische ontwikkelingen bepalen ons doelpubliek. Technologische evoluties bepalen onze dienstverlening. De zeer rechtse politiek is een permante uitdaging voor een vakbond die de zwaksten wil beschermen en die welzijn en welvaart duurzaam en modern wil invullen.

Wij gaan geen uitdaging uit de weg. Structuren moeten onze opdracht en slagkracht dienen. Die structuren zijn we aan het hertekenen. Meer dan vroeger moeten arbeiders, bedienden en kaderleden de rangen sluiten om het brede werknemersbelang te verdedigen. En de vakbond moet zijn structuren in die zin aanpassen.

Onze dienstverlening moet worden herdacht in functie van ‘de digitalisering’. Maar persoonlijke contacten, coaching en begeleiding blijven essentiële pijlers van diezelfde dienstverlening.

Ook de vakbondsactie moet evolueren. Uiteraard blijft de kracht van ons getal een groot wapen, dat bij momenten uitdrukkelijk moet worden gebruikt. Maar ook hier worden we uitgedaagd. Rechts-liberale regeringen zetten wat graag het stakingsrecht en de syndicale actie onder druk, in heel Europa trouwens. En de impact van traditionele en sociale media en van commerciële mediabedrijven is heel groot. In zo’n omgeving moet de vakbeweging zich zien te handhaven en haar acties deels heroriënteren.

We moeten nu de komende 125 jaar uittekenen, en daar zijn we gisteren mee begonnen. Laat de geschiedschrijvers hun pen maar scherpen.

Op 19 juni 2017 vieren we samen met onze vakbondsmilitanten 125 jaar LBC-NVK. Niet met een duur feest, wel met een inhoudelijke reflectie over onze toekomst en over een moderne vertaling van ‘het behartigen van het zedelijk en stoffelijk welzijn van de leden, en dit met ontzegging van elke politieke bemoeiing’.

Auteur: Stefaan Decock, Algemeen Secretaris