Metaalsector PC 209

In de metaalsector (paritair comité 209) wordt dit jaar een vakbondspremie van 110 euro uitbetaald. De uitbetalingsperiode loopt van 15 april tot 15 juli.

De premie wordt betaald aan de gesyndiceerde bedienden en kaderleden die in 2016 werkten in de metaalsector. Onder PC 209 vallen alle metaalbedrijven met een productieactiviteit in België en de studiebureaus die voor die ondernemingen werken. Het gaat niet om garages, carrosseriebedrijven, de metaalhandel of de controleorganismen.

Om recht te hebben op de premie moet je in 2016 ten minste één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf en ten laatste op 1 oktober 2016 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je in orde zijn met de bijdrage op het moment van de betaling.

Werkloze bedienden, gepensioneerden en bruggepensioneerden hebben nog recht op deze vakbondspremie wanneer zij in 2016 minstens één maand in dienst geweest zijn van een metaalbedrijf (en aan de voorwaarden qua lidmaatschap voldoen.

Bedienden en kaderleden in de metaalsector, aangesloten bij de LBC-NVK, krijgen een formulier. Dat formulier moet je ingevuld terugbezorgen aan je vakbondsafgevaardigde of aan het gewestelijke LBC-NVK-secretariaat van je woonplaats. Kreeg je geen formulier, neem dan contact op met het regionale LBC-NVK-secretariaat. Het premiebedrag wordt overgeschreven naar je individuele bankrekening.

Beschutte en sociale werkplaatsen

Tussen 18 mei en 31 augustus 2017 wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen (paritair comité 327) de vakbondspremie uitbetaald. Om recht te hebben op de premie moet je ten laatste op 15 december 2016 aangesloten zijn bij het ACV. Ook moet je vorig jaar minstens één dag gewerkt hebben in een onderneming die valt onder de sector van de beschutte werkplaatsen. De premie geldt niet voor uitzendkrachten en jobstudenten. De premie bedraagt 86,76 euro of 7,23 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.

In de sociale werkplaatsen is er een uitbetaling tussen 1 maart en 31 mei 2017.

De premie bedraagt 82,80 euro of 6,90 euro per gepresteerde maand voor wie de volle bijdrage betaalt.

De rechthebbenden kregen van hun werkgever een tewerkstellingsattest dat recht geeft op de premie. Dat attest moet worden terugbezorgd aan de Dienst Vakbondspremies van de LBC-NVK, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen of aan het plaatselijke LBC-NVK-secretariaat.