Sancties van Maggie treffen vooral langdurig zieke werknemers

Regering pakt werkgevers met fluwelen handschoenen aan

De regering-Michel toont zich weinig barmhartig voor zieke werknemers maar heel meevoelend voor hun werkgevers. Zo oordelen het ACV en de LBC-NVK over het politieke akkoord dat eind maart werd bereikt over ‘de responsabilisering’ van werkgevers en werknemers in het kader van de herinschakeling van langdurig zieken op de werkvloer. Simpel gezegd: er zullen financiële sancties kunnen worden opgelegd. De vakbond is kwaad want de Maggie-sancties houden de werkgevers maximaal buiten schot.

Het akkoord slaat alleen op langdurig zieken die ‘nog restcapaciteit hebben om te werken’. Volgens de regeringsteksten kan een werkgever een sanctie van 800 euro krijgen als hij te weinig moeite doet om een langdurige zieke te herintegreren zonder dit uit te leggen. Als een werkgever tracht om een langdurige zieke te herintegreren via aangepast werk maar er niet in slaagt, dan loopt hij geen sanctie op zolang hij de gang van zaken maar kan motiveren.

Lagere uitkering

Als een langdurig zieke werknemer weigert om mee te werken aan zijn herintegratie, kan hij zijn uitkering een maand lang met 5 procent zien zakken als hij de administratieve verplichtingen niet nakomt. Komt de langdurig zieke niet naar een gepland gesprek, dan kan zijn uitkering met 10 procent verminderen.

De wetgeving moet nog worden aangepast. Pas daarna worden de sancties van kracht. KMO’s met minder dan 50 werknemers vallen buiten de nieuwe regels.

“Nog maar eens toont de regering zich hoogst onevenwichtig en onrechtvaardig”, stelt de vakbond. “Ze neemt een botte en puur budgettaire beslissing die nadelig is voor de constructieve aanpak die er in de voorbije maanden groeide.”

Delicaat proces

Volgens de regels die nu nog gelden kunnen langdurig zieken vrijwillig terugkeren naar de werkvloer. Zieken ‘herintegreren’ is een delicaat proces. Dat proces dreigt te worden verstoord door de Maggie-sancties. Zo verstoor je het serene kader waarin werknemer, werkgever en bedrijfsarts met elkaar moeten overleggen.

De regels die nu nog gelden zijn het resultaat van akkoorden tussen vakbonden en werkgevers. Toen die akkoorden werden bereikt, reageerden de ministers Maggie De Block (Volksgezondheid) en Kris Peeters (Werk) positief. Maar eind maart besliste de regering koppig om alsnog sancties in te voeren.

“Met de nieuwe afspraken blijven de werkgevers vaak netjes buiten schot “, voorspelt het ACV. “Er zullen alleen hoogst uitzonderlijk sancties worden opgelegd aan manifest onwillige werkgevers. Zulke sancties vereisen wel een proces-verbaal van de Inspectie toezicht welzijn, maar die heeft precies genoeg inspecteurs om elk bedrijf één keer om de 21,5 jaar te bezoeken.”

Ziek zijn kies je niet, de Maggie-straf geneest je niet. Daarom voerde de LBC-NVK op 27 april actie voor het kabinet van minister De Block. Een aantal zwijgende mensen met een wit masker vertegenwoordigde een ziek familielid, vriend of collega. Eén voor één kwamen ze naar voor en vertelden over de zieken: “Mijn vrouw zit thuis met een burn-out, door de steeds stijgende werkdruk. De Maggie-straf bezorgt haar nu nog meer stress.”

Auteur: Denis Bouwen