Loonbarema’s aanvallen druist in tegen belangen werknemers

Regering neemt minimumlonen onder vuur

De federale minister van Werk, Kris Peeters, wil dat vakbonden en werkgevers tegen het najaar voorstellen op tafel leggen om ‘de gouden kooi van de anciënniteit aan te pakken’. De regering heeft een probleem met de anciënniteits- of ervaringsbarema’s en is van mening dat die ‘sommige oudere werknemers te duur maken voor werkgevers’. “De loonbarema’s op de helling willen zetten is ronduit schadelijk voor de werknemers”, reageert Veerle Verleyen, adjunct-algemeen secretaris van de LBC-NVK.

“Wie aan de barema’s morrelt, wil eigenlijk aan de lonen van werknemers prutsen, en natuurlijk niet in hun voordeel”, stelt Veerle. ”Zonder barema’s verdienen werknemers, ook de jongeren, gewoon minder. Dat bewijst de praktijk.”

Minister Peeters vroeg in maart aan de voorzitters van de paritaire comités – waarin vakbonden en werkgevers overleggen en onderhandelen – om tegen het najaar alternatieven uit te werken. “Peeters stelde zijn vraag op de juiste plek”, zegt Veerle “Maar de aanval op de loonbarema’s is een zeer foute zaak. Dit is totààl niet in het belang van de werkende bevolking. Anders gezegd: het is ronduit schadelijk.”

Per sector zijn er meestal barema-afspraken op maat. Zo betalen de rijkere industriële en financiële sectoren gemiddeld hogere lonen dan bijvoorbeeld de diensten- en distributiesectoren die traditioneel minder marge hebben. De vakbond wijst erop dat de loonbarema’s in een aantal sectoren of bedrijfstakken minimumbarema’s zijn die de werkgevers alleen verplichten om bepaalde minimumlonen te respecteren. “Wie hieraan wil raken, bewijst werknemers geen dienst en is goed bezig om een deel van de bevolking nog armer te maken of in armoede te doen belanden. Objectieve, eerlijke en transparante barema’s geven zekerheid en zorgen ervoor dat je niet elk jaar opnieuw moet onderhandelen over een beetje opslag.”

Gevaar voor lagere lonen

Als loonbarema’s worden afgebouwd of ondermijnd, kan dat alleen maar leiden tot lagere lonen in sectoren. “Onze ervaring en statistieken wijzen uit dat de lonen sowieso lager liggen in sectoren waar er geen onderhandelde barema’s bestaan”, aldus Veerle. “Als de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België kleiner is dan in een reeks andere lonen, is dat te danken aan onze barema’s.”

Geregeld hoor je de opmerking dat de huidige loonsystemen ‘oudere werknemers te duur maken’. “Dat is zeer betrekkelijk want barema’s regelen doorgaans alleen loonsverhogingen tot de leeftijd van 45 jaar. Als we naar de sectorale normen kijken, is het zeker niet zo dat een 55-jarige werknemer per definitie veel duurder is dan zijn 45-jarige collega.”

Voor jongere werknemers moeten de baremalonen sowieso worden verbeterd, vindt de vakbond. “Wij knokken voor hogere lonen voor jongeren maar dat is mogelijk zonder hun meer ervaren collega’s tekort te doen.”

De LBC-NVK voert al enige tijd campagne om het grote belang van correcte baremalonen uit te leggen en te onderstrepen. Meer info hierover lees je op www.baremabetaaltbeter.be.

Auteur: Denis Bouwen