Ons Recht – September 2019 – Nummer 6

Verslag wereldvakbondscongres ICTS

Onder de noemer “Connecting to win” ging in Kuala Lumpur het wereldvakbondscongres voor ICTS door. Vakbondsmensen van over heel de wereld komen er samen om info uit te wisselen over de uitdagingen waar de sector voor staat: outsourcing, Artificiële Intelligentie (AI), organiseren van werknemers, … Maar ook om prioriteiten te bepalen en een acties uit te werken waar er de komende 4 jaar hard zal aan gewerkt worden. Belangrijk is dat we als vakbonden over de grenzen heen samenwerken om voor werknemers over heel de wereld hun werksituatie te verbeteren.

Denk met ons mee! ... en hou ons in het oog!