Ons Recht – Mei 2019 – Nummer 4

12 mei: Mars voor het klimaat en sociale rechten...

Op 12 mei slaan we de handen in elkaar.
Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder rechtvaardige fiscaliteit en sociale rechten.
Geen strijd voor beter werk zonder oog voor de planeet en gelijke lonen voor man en vrouw. Meer info hier